Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Tin tức chung

“Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”.

10/7/2019 3:33:59 PM

Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2019

         Căn cứ Kế hoạch số 1547/KH-UBND  ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình; Công văn số 2379/SGDĐT-GDCNTX ngày 19/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019; Công văn của BCĐ huyện Tuyên Hóa V/v  tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2019. Trường TH Lê Hóa tổ chức hưởng ứng với chủ đề Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019: Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”.

  Nhằm  nâng cao nhận thức của CB,GV, học sinh, phụ huynh và cộng đồng  về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy và rèn luyện nhân cách con người; hình thành thói quen đọc sách thường xuyên của mỗi người và xây dựng văn hóa đọc trong các cộng đồng;

    Góp phần xây dựng xã hội học tập, đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập Quốc tế;

  

ĐỊA CHỈ
Lê Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường Tiểu Học Lê Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình