Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Hoạt động nhà trường

KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN HỌC SINH ÔN TẬP TRONG THỜI GIAN NGHỈ HỌC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID 19

3/26/2020 6:51:03 PM

PHÒNG GD &ĐT TUYÊN HÓA    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       TRƯỜNG TH LÊ HÓA                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

      Số: 03/KH-THLH                                       Lê Hóa, ngày 14 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN HỌC SINH ÔN TẬP TRONG THỜI GIAN

NGHỈ HỌC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID 19

 

       Thực hiện công văn số 84/PGD&ĐT ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuyên Hóa về việc hướng dẫn học sinh ôn tập trong thời gian nghỉ học phòng, chống dịch bệnh;

      Đối chiếu với tình thực tế tại đơn vị, trường TH Lê Hóa xây dựng kế hoạch hướng dẫn học sinh ôn tập trong thời gian nghỉ học phòng chống dịch bệnh như sau:

    1. Nội dung ôn tập:

     - Hệ thống lại kiến thức trọng tâm đã học của học kỳ 1 cho từng khối lớp (từ lớp 1

đến lớp 5). Tất cả các môn học đều được ôn tập, nhưng chú trọng hai môn công

cụ(Toán, Tiếng Việt) và tiếng Anh.

    - Lựa chọn kiến thức trọng tâm của học kỳ 2 để xây dựng nội dung, biên soạn tài

liệu cho học sinh tiếp cận và trải nghiệm thực hành.

    2. Hình thức ôn tập:

   - Tổ chức biên soạn hệ thống kiến thức trọng tâm cho học sinh nhớ lại. Ra hệ

thống bài tập liên quan đến kiến thức để học sinh thực hành trải nghiệm.

   - Gửi tài liệu cho học sinh ôn tập qua các phương tiện CNTT như: Thư điện

tử(emai cá nhân, trang Web nhà trường; sử dụng nhóm mạng xã hội như Zalo,

Facebook, Messenger; Bản giấy…

   - GV nghiên cứu soạn bài và áp dụng dạy học trực tuyến cho hs qua phần mềm

Zoom.

   - Ngoài ra GV còn hướng dẫn cho học sinh học trực tuyến qua các kênh truyền

hình theo các cách:

   + Học trực tiếp khi phát sóng: Chương trình được phát trên kênh 1 truyền hình

Hà Nội; Trên Website hanoitv.vn(Bấm vào mục LIVE TV- truyền hình trực tuyến);

   + Học lại: Theo dõi các chương trình đã phát sóng được tải lên trên Website

hanoitv.vn(Đăng nhập vào Video/Học truyền hình)

   3. Tổ chức thực hiện:

* Đối với GV: Thống nhất trong khối và xây dựng hệ thống kiến thức cho học

sinh ôn tập và lượng bài tập thực hành. Số lượng bài ôn tập không quá nhiều làm

quá sức hs, lượng kiến thức được giàn trải theo tuần, ngày..

     - Liên hệ Phụ huynh trao đổi cách ôn tập để PH hướng dẫn cho học sinh hiểu và

thực hiện.

     -Trực tiếp hoặc qua điện thoại hướng dẫn học sinh lấy bài ôn tập(Tùy theo từng

đối tượng, hoàn cảnh gia đình) , PH nào có Zalo, Facebook, email.. thì sử dụng

CNTT. Phụ huyn h nào không có CNTT thì gặp trực tiếp GV nhận bài bằng bản

giấy.

    - GV trong khối thống nhất nội dụng trong tâm của học kỳ 2 và phân công nhau

soạn giảng cho hs (áp dụng phần mền Zoom). HS có thể học lại qua các video được

đăng tải Website(đối với hs không tham gia học trực tuyến gv dạy qua phần mềm Zoom, hs học qua phần mềm Zoom mà chưa hiểu).

   - Hàng ngày GV liên hệ HS để chữa bài, trao đổi thêm khi hs chưa hiểu. Đồng thời

gắn kết tình cảm thầy- trò giúp các em ham mê học tập tránh được các nguy cơ bỏ

học, hs ít đi chơi tránh nguy cơ tai nạn đáng tiếc(đuối nước, tai nạn GT,…..).

   - Hàng tuần gửi bài làm của hs cho nhà trường nắm, đồng thời GV có hướng ôn

tập tiếp theo cho từng đối tượng.

   - Môn nào GV cũng phải có nội dung ôn tập. Song chú trọng hai môn công cụ(Toán, TV) và tiếng Anh.

   * Đối với học sinh: Sắp xếp thời gian hợp ý để ôn bài, làm bài theo các môn học.

    - Chủ động liên hệ với GV để tương tác thảo luận kiến thức mà mình chưa rõ.

    - Hàng ngày nộp bài, trao đổi bài với GV. Hoàn thành các nội dung ôn tập trong

tuần mà GV yêu cầu.

   *  Đối với PHT phụ trách CM: Theo dõi, tư vấn hướng dẫn thêm cho GV mà

CNTT còn hạn chế.

  - Đôn đốc GV soạn bài gửi cho hs ôn tập hiệu quả.

  - Chỉ đạo, HD GV cách soạn bài, giảng bài, gửi bài, đường tải, chữa bài cho hs.

  - Phối hợp với GV giảng dạy môn Tin học để hướng dẫn cho GV soạn và sử dụng phần mềm Zoom để giảng dạy lý thuyết.

  - Sắp xếp thời khóa biều cho GV lên lớp trực tuyến.

  - Nắm bắt kết quả thực hiện hàng ngày báo cho PGD.

  - Hàng tuần nắm kết quả ôn tập, chữa bài, trao đổi bài của GV các khối để có định

hướng cho tuần kế tiếp.

  - Lưu hình ảnh kết quả bài làm của hs để đưa tin lên Website nhà trường.

  * Đối GV CNTT: Cùng PHT nghiên cứu hướng dẫn Gv soạn giảng trên phần mềm

Zoom. Nắm bắt tình hình tổ chức ôn tập của các lớp, GV. Hiệu quả tổ chức ôn luyện

của mỗi lớp,GV để đánh giá, đưa tin bài lên Website nhà trường.

     Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị dạy-học của nhà trường trong thời gian dịch bệnh Covid 19. Đề nghị các GV thực hiện nghiêm túc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công việc mình đảm nhiệm.

 

  Nơi nhận:                                                                                           Hiệu trưởng

- BGH(Chỉ đạo);

- GV(thực hiện);

- PGD(b/c);

- Lưu VP.                                                                                         Nguyễn Thị Bích Hòa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỊA CHỈ
Lê Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường Tiểu Học Lê Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình