Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Tin tức chung

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DẠY HỌC SAU KHI NGHỈ DỊCH NĂM HỌC 2019-2020

4/28/2020 9:33:36 PM
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DẠY HỌC SAU KHI NGHỈ DỊCH NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN DẠY HỌC SAU KHI NGHỈ DỊCH NĂM HỌC 2019-2020

 

 1. Căn cứ XD kế hoạch:
 • Căn cứ Công văn số 1125/BGD ĐT-GDTH ngày 31/3/2020 của Bộ GD&ĐT về việc thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II, năm học 2019-2020;
 • Căn cứ Công văn số 689/SGD ĐT ngày 04/4/2020 của Sở GD&ĐT về việc thực hiện hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020;
 • Căn cứ Công văn số 109/PGD&ĐT ngày 09/4/2020 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020;
 • Căn cứ Công văn 687/UBND-KGVX ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới; (Công văn nay tại mục 2 điểm g có đề cập việc học trở lại)
 • Căn cứ Công văn số 823/SGD ĐT-CtrTT ngày 27/4/2020 của Sở GD&ĐT Quảng Bình về việc thông báo đi học trở lại và hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh;
 • Căn cứ Công văn số 828/SGD ĐT-CtrTT ngày 27/4/2020 của Sở GD&ĐT Quảng Bình về việc hướng dẫn thực hiện chương trình- KH dạy học học kì 2 năm học 2019 2020.
 • Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường TH Lê Hóa.
 1. Mục đích, yêu cầu:
 • Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của cấp trên, nhà trường xây dựng KH thực hiện dạy học thống nhất sau khi học sinh trở lại trường sau dịch bệnh Covid-19.
 • Thực hiện chỉ đạo các Tổ chuyên môn trong việc tổ chức xây dựng KH thực hiện chương trình, trong soạn bài để bảo đảm yêu cầu chuẩn Chương trình sau khi giảm tải, bảo đảm hoàn thành Kế hoạch năm học 2019-2020, thực hiện xét HTCT lớp học và HTCTTH đúng tiến độ thời gian chung của tỉnh.
 • Làm căn cứ để thực hiện ưu tiên các hoạt động trọng tâm thực hiện tại trường đồng thời hỗ trợ học sinh tự học, tự nghiên cứu ở nhà những nội dung được giảm.
 • Kết hợp dạy học với thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo HD của các cơ quan chứng năng khuyến cáo.
 1. Thực hiện Chương trình:
 1. Thời gian thực hiện:

Tính đến nay (27/4/2020), trường đã hoàn thành Chương trình tuần 21 (tuần 3 của Chương trình học kỳ II).

Chương trình thực hiện trong thời gian còn lại: 9 tuần (giảm 5 tuần).

Dự kiến thực hiện dạy Chương trình sau khi nghiên cứu giảm tải từ tuần 22 đến tuần 35: 9 tuần thực dạy.

Thời gian hoàn thành: Ngày 11/7/2020.

 1. Chương trình cụ thể (từ tuần 1 đến tuần 9):

        Tuần 1: Từ ngày 04/5 đến ngày 09/5/2020 (DH theo chương trình giảm tải)

Tuần 2: Từ ngày 11/5 đến ngày 16/5/2020 (DH theo chương trình giảm tải)

Tuần 3: Từ ngày 18/5 đến ngày 23/5/2020(DH theo chương trình giảm tải)

Tuần 4: Từ ngày 25/5 đến ngày 30/5/2020(DH theo chương trình giảm tải)

Tuần 5: Từ ngày  01/6 đến ngày 06/6/2020(DH theo chương trình giảm tải)

Tuần 6: Từ ngày 08/6 đến ngày 13/6/2020(DH theo chương trình giảm tải)

Tuần 7: Từ ngày 15/6 đến ngày 20/6/2020(DH theo chương trình giảm tải)

Tuần 8: Từ ngày 22/6 đến ngày 27/6/2020(DH theo chương trình giảm tải)

Tuần 9: Từ ngày 29/6 đến ngày 04/7/2020(DH theo chương trình giảm tải)

Tuần 10: Từ ngày 06/7 đến ngày 11/7/2020(Ôn tập, kiểm tra cuối năm)

Tuần 11: Từ 13/7 đến 17/7 Hoàn thành hồ sơ và tổng kết năm học 2019-2020.

 1. Thực hiện dạy học 2 buổi/ngày:
 • Nhà trường xây dựng thời khóa biểu 10 buổi/tuần để bảo đảm việc vừa hoàn thành Chương trình giảm tải vừa ôn tập, bổ sung kiến thức cho học sinh do thời gian nghỉ quá dài.
 • Buổi thứ 1: Dạy theo Chương trình đã được giảm (bắt buộc).
 • Buổi thứ 2: Dành cho các tiết tăng thêm: Nhà trường thực hiện kết hợp ôn tập bổ sung kiến thức đối với môn được tăng thêm. GV xây dựng báo giảng và soạn bài phù hợp với môn được tăng thêm.
 1.  Hồ sơ phục vụ dạy học từ ngày 04/5/2020:
 • Lịch báo giảng: theo tuần giảm tải: Tuần 1 đến tuần 9.
 • Sổ soạn bài.
 • Chương trình giảm tải theo môn dạy của GV được phân công (phụ lục kèm theo).
 • Đề kiểm tra định kỳ theo quy định của Thông tư 22.
 • Một số tài liệu khác.
 1. Phương án giãn cách học sinh tại trường, lớp học:

Thực hiện Công văn số 823/SGDĐT-CtrTT của SGD; Công văn …của Phòng GD…..về thực hiện giãn cách xã hội, trường thống nhất hướng dẫn các lớp thực hiện giãn cách tại trường, lớp học như sau:

 1. Bố trí học sinh trong lớp học: Mỗi lớp học, GV căn cứ sỹ số để sắp xếp lại bàn ghế được dãn rộng hết diện tích trong phòng, có thể kê thêm bàn ghế, giải phóng các đồ dùng, vật dụng trong lớp ra ngoài để ưu tiên diện tích đặt bàn ghế nhằm giãn cách các vị trí ngồi học cho học sinh. Hạn chế bố trí ngồi học nhóm.
 2. Tổ chức các hoạt động GD ngoài lớp học: Thực hiện giãn cách tối thiểu theo quy định tại Chỉ thị 19 của Thủ tướng CP, hạn chế các hoạt động nhóm để học sinh hoạt động bảo đảm các khoảng cách và an toàn phòng dịch. Bố trí xen kẽ các khối lớp được phép ra vào hợp lý không cho học sinh ra chơi đồng loạt. Cụ thể:

Khối lớp 1 và 5: Sau tiết 1 ra ngoài lớp học: 1 lần vào T2;

Khối lớp 2 và 4: Sau tiết 2 ra ngoài lớp học: 1 lần vào T3

Khối lớp 3: Sau tiết 3 ra ngoài lớp học: 1 lần vào T4

Trong quá trình học sinh ra ngoài lớp, trường bố trí GV, nhân viên theo dõi học sinh: Theo dõi khu vệ sinh để HS đi không tụ tập đông, theo dõi học sinh ra vào lớp mình theo khung giờ quy định của nhà trường.(Bố trí cụ thể GV theo lớp, NV theo khu vực,…).

 1. Thực hiện giáo dục ý thức vệ sinh phòng dịch thường xuyên đối với CBQL, GV và HS: Đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, xịt nước khử trùng…..
 1. Tổ chức thực hiện:
 1. Đối với Lãnh đạo phụ trách chuyên môn:

Tham mưu với nhà trường xây dựng kế hoạch dạy học sau nghỉ dịch Covid-19

        Xây dựng thời khóa biểu 10 buổi/tuần đảm bảo vừa hoàn thành Chương trình giảm tải vừa ôn tập, bổ sung kiến thức cho học sinh toàn trường.

        Chỉ đạo GV ra đề kiểm tra định kỳ đảm bảo theo chương trình giảm tải nhưng vẫn đảm bảo chuẩn KTKN của môn học, lớp học

 1. Đối với Tổ chuyên môn:

        Chỉ đạo GV xây dựng lịch báo giảng và soạn bài phù hợp với môn được tăng thêm.

Theo dõi tiến độ thực hiện chương trình của tổ

Kí duyệt lịch báo giảng, sổ soạn bài của GV

 1. Đối với GVCN:

Lên lịch báo giảng, soạn bài đầy đủ theo chương trình giảm tải

        Tổ chức dạy học đảm bảo theo chương trình giảm tải, đảm  bảo chuẩn KTKN

        Liên hệ và phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để hướng dẫn HS tăng cường thời gian học ở nhà.

        Ra đề kiểm tra HK II môn học mình phụ trách

 1. Đối với giáo viên bộ môn khác:

        Lên lịch báo giảng, soạn bài đầy đủ theo chương trình giảm tải

       Tổ chức dạy học đảm bảo theo chương trình giảm tải

       Phối hợp với GVCN để hỗ trợ, giúp đỡ HS  (nếu cần)

        Ra đề kiểm tra HK II môn học mình phụ trách

 1. Đối với Ban đại diện CMHS (lớp/trường):

          Năm được kế hoạch dạy học của nhà trường để phối hợp kịp thời giúp đỡ các em trong tự học ở nhà.

Trên đay là kế hoạch dạy học của trường TH Lê Hoá sau nghỉ dịch Covid - 19

năm học 2019-2020.

Nơi nhận:                                                            HIỆU TRƯỞNG

 • BPTH Phòng;
 • LĐ, GV trường;
 • Ban đại diện CMHS trường;

Lưu VT.                                                                             Nguyễn Thị Bích Hòa

ĐỊA CHỈ
Lê Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường Tiểu Học Lê Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình