Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Hoạt động nhà trường

Lịch công tác tuần 20

2/4/2020 10:36:03 AM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

    TRƯỜNG TH LÊ HÓA

 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:    

(Từ ngày 03/2/2020 đến ngày09/02/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

03/2

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Ba

04/2

Sáng

Làm KĐCL theo nhóm

Làm KĐCL theo nhóm

Làm KĐCL theo nhóm

 

 

Chiều

Làm KĐCL theo nhóm

Làm KĐCL theo nhóm

Làm KĐCL theo nhóm

 

 

Thứ Tư

05/2

Sáng

Tổng vệ sinh toàn trường

Tổng vệ sinh toàn trường

Tổng vệ sinh toàn trường

 

 

Chiều

Làm KĐCL toàn trường

Làm KĐCL toàn trường

Làm KĐCL toàn trường

 

 

Thứ Năm

06/2

Sáng

Làm KĐCL toàn trường

Làm KĐCL toàn trường

Làm KĐCL toàn trường

 

 

Chiều

Làm KĐCL toàn trường

Làm KĐCL toàn trường

Làm KĐCL toàn trường

 

 

Thứ Sáu

07/2

Sáng

Làm KĐCL toàn trường

Làm KĐCL toàn trường

Làm KĐCL toàn trường

 

 

Chiều

Làm KĐCL toàn trường

Làm KĐCL toàn trường

Làm KĐCL toàn trường

 

 

Thứ Bảy

08/2

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

09/2

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỊA CHỈ
Lê Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường Tiểu Học Lê Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình