Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Hoạt động nhà trường

Ảnh minh chứng kiểm định chất lượng

11/27/2020 2:45:57 PM
ảnh minh chứng kiểm định chất lượng

Ảnh minh chứng kiểm định chất lượng:

[3.1-04] - ảnh chụp cổng trường 2 khu vực:

[3.1-04]

[3.1-04]

[3.1-05] - ảnh chụp sân chơi:

[3.1-05]

[3.1-05]

[3.2-01]- ảnh chụp các phòng học:

[3.2-01][3.2-01][3.2-01]

[3.2-03]- ảnh chụp quy cách bàn ghế, bảng lớp, và các thiết bị trong phòng học:

[3.2-03][3.2-03]

[3.2-03]

[3.2-05]- Ảnh chụp trang thiết bị phòng học:

[3.2-05]

[3.2-07] Ảnh chụp phòng dạy học Ngoại ngữ

[3.2-07]

[3.2-07]

[3.2-07]

[3.3-01] Hình ảnh các phòng hành chính (HT, PHT, văn phòng, Y tế, kho)

Văn phòng:

[3.3-01]

[3.3-01]

Y tế:

[3.3-01]

Phòng Hiệu Trưởng: 

[3.3-01]

Phòng hiệu phó:

[3.3-01]

Kho:

[3.3-02] - Hình ảnh các phòng hành chính, trang thiết bị bên trong(HT, PHT, Văn phòng, Y tế, Kho)

Hiệu Trưởng:

[3.3-02]

Hiệu Phó: 

[3.3-02]

Văn phòng:

[3.3-02]

Y tế:

[3.3-02]

Kho:

[3.3-04]- Hình ảnh nhà xe giáo viên và học sinh:

[3.3-04]

[3.3-04]

[3.3-05]- Hình ảnh nơi lưu trữ hồ sơ:

[3.3-05]

[3.3-05]

[3.3-06]- Hình ảnh các phòng phục vụ học tập NN, Tin Học, Nghệ Thuật, Thư:

Ngoại ngữ:

[3.3-06]

Tin Học:

[3.3-06]

Nghệ Thuật:

[3.3-07] Hình ảnh dụng cụ, thiết bị trong các phòng phục vụ học tập NN, Tin Học, Nghệ Thuật, thư viện - thiết bị, Đội.

Ngoại ngữ:

Tin Học:

Nghệ thuật:

Thư viện - thiết bị:

Phòng Đội:

[3.4-02] Ảnh chụp từng khu vệ sinh:

[3.4-02]

[3.4-02]

[3.4-05] - Ảnh chụp hệ hống giếng nước 2 khu vực:

 

[3.4-06] Ảnh chụp lò đốt rác:

 

ĐỊA CHỈ
Lê Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường Tiểu Học Lê Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình