Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Tin tức chung

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1-16

1/8/2021 8:40:38 AM

 

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

    TRƯỜNG TH LÊ HÓA

 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:    

(Từ ngày 03/8/2020 đến ngày 09/8/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

03/8

Sáng

Làm KĐCL

Làm KĐCL

Làm KĐCL

 

 

Chiều

Làm KĐCL

Làm KĐCL

Làm KĐCL

 

 

Thứ Ba

04/8

Sáng

Làm KĐCL

Làm KĐCL

Làm KĐCL

 

 

Chiều

Làm KĐCL

Làm KĐCL

Làm KĐCL

 

 

Thứ Tư

05/8

Sáng

Làm KĐCL

Làm KĐCL

Làm KĐCL

 

 

Chiều

Làm KĐCL

Làm KĐCL

Làm KĐCL

 

 

Thứ Năm

06/8

Sáng

Làm KĐCL

Làm KĐCL

Làm KĐCL

 

 

Chiều

Làm KĐCL

Làm KĐCL

Làm KĐCL

 

 

Thứ Sáu

07/8

Sáng

Làm KĐCL

Làm KĐCL

Làm KĐCL

 

 

Chiều

Làm KĐCL

Làm KĐCL

Làm KĐCL

 

 

Thứ Bảy

08/8

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

09/8

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

    TRƯỜNG TH LÊ HÓA

 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:    

(Từ ngày 10/8/2020 đến ngày 16/8/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

10/8

Sáng

Làm KĐCL

Làm KĐCL

Làm KĐCL

 

 

Chiều

Làm KĐCL

Làm KĐCL

Làm KĐCL

 

 

Thứ Ba

11/8

Sáng

Làm KĐCL

Làm KĐCL

Làm KĐCL

 

 

Chiều

Làm KĐCL

Làm KĐCL

Làm KĐCL

 

 

Thứ Tư

12/8

Sáng

Làm KĐCL

Làm KĐCL

Làm KĐCL

 

 

Chiều

Làm KĐCL

Làm KĐCL

Làm KĐCL

 

 

Thứ Năm

13/8

Sáng

Làm KĐCL

Làm KĐCL

Làm KĐCL

 

 

Chiều

Làm KĐCL

Làm KĐCL

Làm KĐCL

 

 

Thứ Sáu

14/8

Sáng

Làm KĐCL

Làm KĐCL

Làm KĐCL

 

 

Chiều

Làm KĐCL

Làm KĐCL

Làm KĐCL

 

 

Thứ Bảy

15/8

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

16/8

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

    TRƯỜNG TH LÊ HÓA

 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:     

(Từ ngày 17/8/2020 đến ngày 23/8/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

17/8

Sáng

Làm KĐCL

Làm KĐCL

Làm KĐCL

 

 

Chiều

Làm KĐCL

Làm KĐCL

Làm KĐCL

 

 

Thứ Ba

18/08

Sáng

Làm KĐCL

Làm KĐCL

Làm KĐCL

 

 

Chiều

Làm KĐCL

Làm KĐCL

Làm KĐCL

 

 

Thứ Tư

19/8

Sáng

Làm KĐCL

Làm KĐCL

Làm KĐCL

 

 

Chiều

Làm KĐCL

Làm KĐCL

Làm KĐCL

 

 

Thứ Năm

20/8

Sáng

Làm KĐCL

Làm KĐCL

Làm KĐCL

 

 

Chiều

Làm KĐCL

Làm KĐCL

Làm KĐCL

 

 

Thứ Sáu

21/8

Sáng

Làm KĐCL

Làm KĐCL

Làm KĐCL

 

 

Chiều

Làm KĐCL

Làm KĐCL

Làm KĐCL

 

 

Thứ Bảy

22/8

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

23/8

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

    TRƯỜNG TH LÊ HÓA

 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:     

(Từ ngày 24/8/2020 đến ngày 30/8/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

24/8

Sáng

Làm việc tại trường

Lao động KV

Lao động KV

 

 

Chiều

Làm việc tại trường

Lao động KV

Lao động KV

 

 

Thứ Ba

25/8

Sáng

Làm việc tại trường

Lao động KV

Lao động KV

 

 

Chiều

Làm việc tại trường

Lao động KV

Lao động KV

 

 

Thứ Tư

26/8

Sáng

Làm việc tại trường

Điều tra PC

Điều tra PC

 

 

Chiều

Họp chi bộ

Họp chi bộ

Họp chi bộ

 

 

Thứ Năm

27/8

Sáng

Làm việc tại trường

Điều tra PC

Điều tra PC

 

 

Chiều

Làm việc tại trường

Điều tra PC

Điều tra PC

 

 

Thứ Sáu

28/8

Sáng

Làm việc tại trường

Điều tra PC

Điều tra PC

 

 

Chiều

Làm việc tại trường

Điều tra PC

Điều tra PC

 

 

Thứ Bảy

29/8

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

30/8

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

    TRƯỜNG TH LÊ HÓA

 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:     

(Từ ngày 31/08/2020 đến ngày 06/9/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

31/08

Sáng

Làm việc tại trường

Điều tra PC

Điều tra PC

 

 

Chiều

Làm việc tại trường

Điều tra PC

Điều tra PC

 

 

Thứ Ba

01/9

Sáng

Làm việc tại trường

Điều tra PC

Điều tra PC

 

 

Chiều

Làm việc tại trường

Điều tra PC

Điều tra PC

 

 

Thứ Tư

02/9

Sáng

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

 

 

Chiều

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

 

 

Thứ Năm

03/9

Sáng

Làm việc tại trường

Đón hs

Làm việc tại trường

Tựu trường

 

Chiều

HT dự lễ TK

Cbi khai giảng

Làm việc tại trường

Làm Vs

 

Thứ Sáu

04/9

Sáng

Làm việc tại trường

Cbi khai giảng

Làm việc tại trường

Làm Vs

 

Chiều

Làm việc tại trường

Cbi khai giảng

Làm việc tại trường

Làm Vs

 

Thứ Bảy

05/9

Sáng

Khai giảng

Khai giảng

Khai giảng

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

06/9

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

    TRƯỜNG TH LÊ HÓA

 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 01    

(Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 13/9/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

07/9

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

Lịch học tuần 1

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Ba

08/9

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Tư

09/9

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Tập huấn CTH

Làm việc tại trường

Nghỉ

 

Thứ Năm

10/9

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Sáu

11/9

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

GB

Thứ Bảy

12/9

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

13/9

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

    TRƯỜNG TH LÊ HÓA

 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 02   

(Từ ngày 14/9/2020 đến ngày 20/9/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

14/9

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy CT-T2

Làm việc tại trường

Học CT-T2

           

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Ba

15/9

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Tư

16/9

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Sinh hoạt CM

Sinh hoạt CM

Làm việc tại trường

Nghỉ

 

Thứ Năm

17/9

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Sáu

18/9

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Chống bão

Làm việc tại trường

Nghỉ bão

GB

Thứ Bảy

19/9

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

20/9

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

    TRƯỜNG TH LÊ HÓA

 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 03   

(Từ ngày 21/9/2020 đến ngày 27/9/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

21/9

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy CT-T3

Làm việc tại trường

Học CT-T3

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Ba

22/9

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Tư

23/9

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

SHCM tổ

Làm việc tại trường

Nghỉ

 

Thứ Năm

24/9

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Sáu

25/9

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

GB

Thứ Bảy

26/9

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

27/9

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

    TRƯỜNG TH LÊ HÓA

 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 04   

(Từ ngày 28/9/2020 đến ngày 04/10/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

30/9

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy CT-T4

Làm việc tại trường

Học CT-T4

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Ba

01/10

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Tư

02/10

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Lao Động

Làm việc tại trường

Nghỉ

 

Thứ Năm

03/10

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Sáu

04/10

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

GB

Thứ Bảy

05/10

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

06/10

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

    TRƯỜNG TH LÊ HÓA

 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 05    

(Từ ngày 05/10/2020 đến ngày 11/10/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

05/10

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy CT-T5

Làm việc tại trường

Học CT-T5

 

Chiều

Họp triển khai nv năm học

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Ba

06/10

Sáng

HT duyệt KH năm học

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Tư

07/10

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

 

Làm việc tại trường

 

 

Thứ Năm

08/10

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trườn

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Sáu

09/10

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

GB

Thứ Bảy

10/10

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

11/10

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TH LÊ HÓA

 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 06    

(Từ ngày 12/10/2020 đến ngày 18/10/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

12/10

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy CT-T6

Làm việc tại trường

Học CT-T6

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Ba

13/10

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Tư

14/10

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

SHCM tổ

Làm việc tại trường

Nghỉ

 

Thứ Năm

15/10

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Sáu

16/10

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

GB

Thứ Bảy

17/10

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

18/10

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TH LÊ HÓA

 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 07    

(Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 25/10/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

19/10

Sáng

Nghỉ lũ

Nghỉ lũ

Nghỉ lũ

Nghỉ lũ

 

Chiều

Nghỉ lũ

Nghỉ lũ

Nghỉ lũ

Nghỉ lũ

 

Thứ Ba

20/10

Sáng

Nghỉ lũ

Nghỉ lũ

Nghỉ lũ

Nghỉ lũ

 

Chiều

Nghỉ lũ

Nghỉ lũ

Nghỉ lũ

Nghỉ lũ

 

Thứ Tư

21/10

Sáng

Nghỉ lũ

Nghỉ lũ

Nghỉ lũ

Nghỉ lũ

 

Chiều

Nghỉ lũ

Nghỉ lũ

Nghỉ lũ

Nghỉ lũ

 

Thứ Năm

22/10

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy T7

Làm việc tại trường

Học T7

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Sáu

23/10

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

GB

Thứ Bảy

24/10

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

25/10

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TH LÊ HÓA

 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 08    

(Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 01/11/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

26/10

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy CT-T8

Làm việc tại trường

Học CT-T8

 

Chiều

Ktra PCGD tại phòng

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Ba

27/10

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Tư

28/10

Sáng

Đăng cai SHCM cụm- L1

Giảng dạy- dự giờ

Làm việc tại trường

4A,2A,1B học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Năm

29/10

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Sáu

30/10

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

GB

Thứ Bảy

31/10

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

01/11

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

TRƯỜNG TH LÊ HÓA

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 9    

(Từ ngày 02/11/2020 đến ngày 08/11/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

02/11

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy CT-T9

Làm việc tại trường

Học CT-T9

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Ba

03/11

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Tư

04/11

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

ĐH liên đội

Làm việc tại trường

ĐH liên đội

 

Thứ Năm

05/11

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Sáu

06/11

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Họp chi bộ + HĐ

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

GB

Thứ Bảy

07/11

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

08/11

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

TRƯỜNG TH LÊ HÓA

 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 10    

(Từ ngày 09/11/2020 đến ngày 15/11/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

09/11

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy T10

Làm việc tại trường

Học CT-T10

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Ba

10/11

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Tư

11/11

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

 

 

 

 

Thứ Năm

12/11

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Sáu

13/11

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

GB

Thứ Bảy

14/11

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

15/11

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

TRƯỜNG TH LÊ HÓA

 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 11    

(Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 22/11/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

16/11

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy CT-T11

Làm việc tại trường

Học CT-T11

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Ba

17/11

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Họp NV tại xã

Họp NV tại xã

Họp NV tại xã

 

 

Thứ Tư

18/11

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Họp Phụ huynh

Họp Phụ huynh

Họp Phụ huynh

Nghỉ

 

Thứ Năm

19/11

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Sáu

20/11

Sáng

Lễ 20/11

Lễ 20/11

Lễ 20/11

Lễ 20/11

 

Chiều

Lễ 20/11

Lễ 20/11

Lễ 20/11

Lễ 20/11

 

Thứ Bảy

21/11

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

22/11

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TH LÊ HÓA

 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 12 

(Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 29/11/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

23/11

Sáng

Làm việc tại trường.

Giảng dạy CT-T12

Làm việc tại trường

Học CT-T12

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Ba

24/11

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Tư

25/11

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Đc Hòa họp ĐUMR

SHCM cụm TH Lê Hóa

SHCM cụm TH Lê Hóa

Nghỉ

 

Thứ Năm

26/11

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Sáu

27/11

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Họp CB+HĐ

Họp CB+HĐ

Họp CB+HĐ

Nghỉ

 

Thứ Bảy

28/11

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

29/11

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TH LÊ HÓA

 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 13 

(Từ ngày 30/11/2020 đến ngày 06/12/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

30/11

Sáng

 

Làm việc tại trường.

-Giảng dạy CT-T13

 

Làm việc tại trường

Học CT-T13

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Ba

01/12

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Tư

02/12

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

SHCM cụm tại TH số 2(đạo đức)

Nghỉ

 

Thứ Năm

03/12

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Sáu

04/12

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

GB

Thứ Bảy

05/12

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

06/12

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TH LÊ HÓA

 

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 14   

(Từ ngày 07/12/2020 đến ngày 13/12/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

07/12

Sáng

 

Làm việc tại trường.

-Giảng dạy CT-T14

 

Làm việc tại trường

Học CT-T14

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Ba

08/12

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Tư

09/12

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Lao động

Lao động

Lao động

3,4,5 LĐ

 

Thứ Năm

10/12

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Sáu

11/12

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

GB

Thứ Bảy

12/12

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

13/12

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TH LÊ HÓA

 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 15   

(Từ ngày 14/12/2020 đến ngày 20/12/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

14/12

Sáng

 

Làm việc tại trường.

-Giảng dạy CT-T15

 

Làm việc tại trường

Học CT-T15

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Ba

15/12

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Tư

16/12

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Họp chi bộ xét Đv

Họp chi bộ xét Đv

Họp chi bộ xét Đv

Nghỉ

 

Thứ Năm

17/12

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Sáu

18/12

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

GB

Thứ Bảy

19/12

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

20/12

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TH LÊ HÓA

 

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 16   

(Từ ngày 21/12/2020 đến ngày 27/12/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

21/12

Sáng

 

Làm việc tại trường.

-Giảng dạy CT-T16.

 

Làm việc tại trường

Học CT-T16

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Ba

22/12

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Tư

23/12

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Lao Động

Lao Động

Nghỉ

 

Thứ Năm

24/12

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Thứ Sáu

25/12

Sáng

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

 

Chiều

Làm việc tại trường

Giảng dạy

Làm việc tại trường

Học

GB

Thứ Bảy

26/12

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

27/12

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỊA CHỈ
Lê Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường Tiểu Học Lê Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình